Жеравна, малки улички

Жеравна, Кабиле, Бакаджик и още нещо

2012 – Септември, хората се връщат от отпуски, натоварен трафик към столицата – аз съм в обратна посока, разхождащ се по празните пътища на Стара планина. Минаваме през Котел и стигаме до Жеравна. Сигурен съм, че там уикенда кипи и…